forwriter.com
 
Tip for Writer

 

๑๐ อย่างที่ควรเตรียมก่อนลงมือเขียน

1.  ตั้งเป้าหมายในการเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นไปได้

2. วางแผนเรื่องเวลาที่จะเขียน สร้างมันขึ้นมาให้ได้

3.  เลือกเรื่องที่จะเขียนให้ดี เพราะคุณจะติดอยู่กับมันอีกนาน
หากยังไม่แน่ใจว่าจะเขียนเรื่องอะไรก็ให้เขียนสัก ๑ ๐ หัวข้อที่คุณสนใจขึ้นมาก่อน

4.  จัดเตรียมสถานที่ และบรรยากาศ ( หากมันสำคัญกับคุณ )

5.  อุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา คอมพิวเตอร์ แฟ้ม ฯลฯ

6.  วางแผนการค้นหาข้อมูล วางแผนจัดระเบียบข้อมูล

7. สร้างไอเดียไฟล์ หรือมีแฟ้ม หรือสมุดบันทึก เอาไว้เก็บทุกอย่างที่คุณคิดได้

8.  เรียนรู้การเขียนเพิ่มเติม หากคิดว่าตัวเองยังไม่เข้าใจสิ่งใดอยู่

9. หากคุณเขียนเพื่อเงิน จงสำรวจตลาดเสียก่อน

10.. จงเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าคุณทำได้ ( จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญ )

 


โดยฟีลิปดา

 

 

 

 

" มันมีพลังยิ่งใหญ่ในคำอยู่แล้ว ถ้าคุณไม่ผูกมันเข้าด้วยกันมากเกินไป "
Josh Billings

 

 

 

tip for writer

หากคิดจะเขียนอย่าเอา ๙ อย่างนี้ไว้ในหัว

เป็นนักเขียนวันละ 5 นาท

๑๐ วิธีที่ในการพัฒนาสไตล์การเขียน

๑๐ อย่างที่อาจสร้างบรรยากาศในการเขียนให้กับคุณ

๑๐ อย่างที่ควรเตรียมก่อนลงมือเขียน

๑๐ วิธีคิดก่อนจะเขียน

๑๐ คำถามในการสร้างพล็อตจากตัวละคร

๑๐ วิธีคิดให้เขียนในขณะที่คุณอ้างว่า ไม่มีเวลา

๑๐ วิธีทำเรื่องเก่าให้เหมือนใหม

 

หาไอเดียฝีกเขียนที่นี่

write a week
free writing
workshop

 
ห้องมือใหม่
ห้องสร้างนักเขียน
การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

ร้านหนังสือ

 

ดั่งไฟรัก


 
ฟรี E-book
 
  

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.