forwriter.com
การเขียนนวนิยายรัก ( romance )


 Romance เป็นนวนิยายที่มีศูนย์กลางอยู่กับเรื่องของความรัก
เกี่ยว พันกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและจบลงในทางที่ดีทำความเข้าใจกับ
นวนิยายรักกันให้ลึกซึ้งเสียก่อนจะลงมือเขียน

                


   

                

            ๑. เป็นนวนิยายที่เขียนง่ายจริงหรือ ?

                มีคนเคยพูดว่านวนิยายรักเขียนง่ายไม่มีอะไรมากเพียงแค่พระเอก
นางเอก พบกัน นางเอกไม่ชอบพระเอก พระเอกต้องแสดงบทบาทให้นางเอง
ชอบ รักกัน จบ
               หรือพระเอกนางเอกเจอกันรักแรกพบเจออุปสรรคทำให้เข้าใจผิด
ต้องแยกจากกัน แล้วก็มีเหตุบีบบังคับให้ต้องมาเจอกันพิสูจน์รักแท้อีก
ครั้งแล้วก็ จบ
               ถ้าหากนวนิยายรักมีเพียงแค่นั้นมันคงง่ายในการเขียน แต่จะทำให้
ได้ดีนั้น แน่ใจแล้วหรือ ?
                ความจริงแล้วนวนิยายรักมันก็ไม่ต่างไปจากนวนิยายแนวอื่นๆ มัน
ไม่ง่ายอย่างคุณเห็นอยู่หรอกศูนย์กลางของนวนิยายรักประมาณ เจ็ดสิบห้า
เปอร์เซ็นต์ จะ เกี่ยว กับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอันเกี่ยวพันกับความรัก
ความ ปรารถนาสิ่งนี้ ทำให้ แตก ต่างไปจากนวนิยายแนวอื่น สิ่งที่ยากก็คือ
การสร้าง อารมณ์ความขัดแย้งให้มีตลอดทั้งเรื่องและเป็นประเด็นสำคัญ
ต่อพล็อตด้วย
                พล็อตเรื่องของนวนิยายรักไม่เพียงแต่จะต้องบอกเล่าถึงความ
เปลี่ยนแปลงในอารมณ์ความรู้สึกของพระเอกนางเอกหรือรายงานเหตุการณ์
ถึง สิ่งที่เขามี ปฏิกิริยา ต่อกันเท่านั้นพล็อตเรื่องต้องสร้างเป้าหมายของ
อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นรวมถึงสิ่งท่ กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งนั้น
และต้องเชื่อมโยงต่อกันไปถึงบทสรุปของ อารมณ์ความรู้สึกของการจบอย่าง
มีความสุข ความขัดแย้งที่ตั้งอยู่บนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร สามารถ
สร้างเป็น พล็อต และเป็นพล็อตสำคัญในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
จะเป็นเรื่องสำคัญและผลักดันให้เรื่องเดินหน้า เป็นการกำหนดเหตุการณ์
จากสิ่งที่อยู่ภายในตัวละครเอง อุปสรรคหรือความขัดแย้งต่าง ๆ จะอยู่ที่
ความรู้สึกภายในของตัวละครเอง ไม่ใช ่เหตุการณ์ภายนอกและที่สำคัญ
ต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการท้าทายเอาชนะได้ยากไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขได้ ง่ายๆ
โดยการ นั่งลงพูดคุยกัน มันต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ไป ตามลำดับ
ความก้าวหน้า ของเรื่อง และลงเอยด้วยดีในตอนจบ
               ประเด็นสำคัญ ใน พล็อตเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนี้ คือ
นักเขียนต้องเข้าใจในตัวตนอันแท้จริงของตัวละครโดยถ่องแท้ ทั้งหมดพระ
เอก นางเอกต้องสามารถสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยง กับคนอ่านให้ได้ โดย
ทำให้คน อ่านเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็น ใจเข้าข้าง ในสิ่งที่พวกเขาต้องผ่านพบ
และที่สำคัญอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งภายในต้องผูกเข้ากับสถานการณ์ ภายนอก ได้อย่างกลมกลืน
              มันง่ายที่จะเรียนเต้นรำ โดยการมองดู
              การเขียนนวนิยายรักก็เช่นกัน
              ลองนั่งลงแล้วเขียนดูซิ ! แล้วจะรู้
                  
Top
    

  

               ๒. นวนิยายรักต่างกับนวนิยายประเภทอื่นอย่างไร ?

               โดยโครงสร้างและองค์ประกอบแล้ว นวนิยายรักก็ไม่ต่างไปจาก
นวนิยาย ประเภทอื่น ๆ เพียงแต่มันจะเน้นหนักหรือเกี่ยวพันกับสิ่งต่อไปนี้
เป็นหลัก
              ๑.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของชายและหญิง ที่ต้องพัฒนาให้ความ
สัมพันธ์ เติบโต
              ๒. เป็นเรื่องที่กล่าวถึงความเติบโต หรือพัฒนาการของอารมณ์ความรู้สึก               ๓. เป็น เรื่องการดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องส่วนตัว
              ๔. เป็น เรื่องความขัดแย้ง ระหว่าง ตัวละครที่มี ศูนย์กลาง อยู่ที่ความรัก ต้องจบลงด้วยความสุข
               เนื่องจากพล็อตเรื่องเกี่ยวกับความรักสามารถแทรกเข้าไปอยู่ใน
นวนิยาย ทุกประเภท และตัวมันเองก็มีหลายแนวเสียด้วย จึงค่อน ข้างยาก
ที่จะแบ่ง เส้นขีด ลงไป ได้เลยว่า นี่เป็นนวนิยายรักหรือไม่ใช่ มีเพียงข้อ
สังเกต เล่น ๆ เป็น ตัวอย่างว่า
              ถ้าพระเอกและนางเอกต่อสู้กันเอง เพื่อหลีกหนีบางสิ่งบางอย่างที่เลว
ร้าย เช่น กลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือภัยพิบัติต่าง ๆ นี่ไม่ใช่นวนิยายรัก
             ( คิดถึงพระเอกนางเอกถูกจับให้มาดวลกันใครชนะคนนั้นถูกปล่อย )
              แต่ถ้าพระเอก และนางเอกต่อสู้กันระหว่าง หลีกหนีบางอย่างที่เลวร้าย เช่นกลุ่มผู้ม ีอิทธิพล หรือภัยพิบัติต่าง ๆ นี่คือนวนิยายรัก
            ( หนีผู้ร้ายมาด้วยกันได้ แต่มาทะเลาะต่อสู้กันเอง เพราะเข้าใจผิดหรือเป็น
เหตุผลอื่น ๆ )
               
               ในนวนิยายรัก มักจะมีจุดไคล์แมกซ์อยู่สองฉาก และฉากเกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึกมักอยู่ในตอนท้าย
              ฉากไคลแมกซ์ภายนอก ก็เช่น พระเอกนางเอกต้องรักษาโลก
นี้เอาไว้ได้ หรือ จับคนร้ายได้ หรืออะไรก็ตามที่จำเป็นต้องทำสำเร็จใน
ที่สุด
               แล้วจึงจะเป็นฉากอารมณ์ความรู้สึกภายใน จะต้องแก้เป็นตอนสุดท้าย
( การขับเคี่ยวกันทางอารมณระหว่างพระเอกนางเอก จะต้อง ได้รับการ
แก้ไขและลงเอยกันได้ในที่สุด )

Top


              ๓. ประเภทหรือชนิด หรือแนวของนวนิยายรัก
                   ( ที่ทางตะวันตกเขาแบ่งเอาไว้ ต่าง ๆ กันไป)

๑. Contemporary Romance เรื่องเกิดขึ้นหลังสงครามโลก
๒. Historical Romance เรื่องเกิดก่อนสงครามโลก
๓. Inspirational Romance เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
๔. Paranormal Romance เรื่องเกี่ยวกับโลกอื่น เวทมนตร์ ตำนาน
แฟนตาซี หรือออกแนวิทยาศาสตร์
๕. Regency Romance เรื่องเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษต้นปี 1800
๖. Romantic Suspense เรื่องลึกลับ สืบหาความจริง เกี่ยวกบเล่ห์
เหลี่ยมชั่วร้าย หรือพวกพิศวาสฆาตกรรม
๗. Time travel Romance เรื่องการเดินทางไปอีกมิติหนึ่งของกาล
เวลา
๘. Gothic Romance เรื่องลึกลับ สยองขวัญ เกี่ยวกับปีศาจหรือสิ่ง
เหนือ ธรรมชาต

          ( วิธีแบ่ง หรือเส้นแบ่งนี่ เอาแน่นอนตายตัวไม่ได้ ไม่ต้องจริงจังกับ
มันหรอก เพราะที่แบ่งเอาไว้ ก็เพื่อสะดวกในการเขียน หรือ การตลาดเท่านั้น )

Top


               ๔. ลักษณะของนวนิยายรัก

๑. จบลงด้วยความสุข (เป็นสิ่งที่ผู้อ่านคาดหวังเสมอ เมื่อหยิบหนังสือขึ้นมา )
๒. เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรัก และความรักเป็นปัญหาสำคัญที่สุด
ในเรื่อง
๓. คนเล่าเรื่องมักจะเป็น ตัวพระเอกหรือนางเอก
๔. เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด ตอนแรกพระเอก นางเอกจะเกลียดกัน จาก
นั้นก็รักกัน
๕. ตัวละครหญิงมักจะมีความเข้มแข็ง
๖. คนอ่านจะมีความรู้สึกร่วมกับตัวละคร และเกิดความรู้สึกส่วนตัวในการแสดง
ความ รู้สึก

Top

   

       

     
               ๕. พล็อตยอดนิยม

พล็อตเกี่ยวกับนวนิยายรักที่เห็นบ่อย ๆ เช่น
๑. ตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของแล้ว
๒. หลงรักคนที่มีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน
๓. ค้นหาความรักที่แท้จริง
๔. ถูกหลอก หรือล่อลวง
๕. ความรักแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว
๖. รักสามเส้า
๗. ตามหาคนรัก
๘. รักแรกพบ
๙. การกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง
๑๐. การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
๑๑. การต้องแต่งงานด้วยเหตุผลที่ยังไม่ใช่ความรัก
๑๒. ความลับเรื่องลูก
๑๓. ความรักที่ต้องแข่งขัน
๑๔. ความรักทางอีเมล์
๑๕. ลักพา,หลงรักตัวประกัน
๑๖. บอดี้การ์ด
๑๗. ความจำเสื่อม
๑๘. ฯลฯ

( ดูพล็อตเพิ่มเติมได้ที่หนังสือ ๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน ฯ)

Top

 

         ๖. ตัวละคร ( character )

ตัวละครมีส่วนสำคัญในการสร้างให้คนอ่านสนใจ เพราะคนอ่านจะติด
ตามเอาใจใส่ กับพระเอกนางเอกมากที่สุด ดังนั้นในการสร้าง
พระเอกนางเอกในนวนิยาย รักนี้จึง ต้องมีความลุ่มลึกอย่างที่สุดให้กลับไป
อ่านหัวข้อเรื่องการสร้างตัวละครอีกครั้ง
  

มีตัวละครประเภทหนึ่งที่คุณควรจะเตรียมเอาไว้ด้วยนอกจากพระเอกนางเอก
และตัวร้ายแล้วก็คือ ตัวละครที่เป็น
match maker จะแสดงบทบาทเป็นผู้ช่วย เป็นตัวเชื่อม หรือตัวประสานความเข้าใจระหว่างพระเอกนางเอก เป็นตัวที่ชักจูงให้เขามารู้จักกัน ให้เข้าใจกัน ในนวนิยายรักเกือบทุกเรื่องจะมี อาจจะเป็นเด็ก ญาติผู้ใหญ่ คนรับใช้เก่าแก่ เพื่อนสนิท ฯลฯ ดูเรื่องที่คุณจะแต่ง แล้วเลือกตัว match maker ให้เหมาะสม

   

Top

               ๗. ฉากสถานที่ และเวลา ( setting )

นวนิยายรักสอดแทรกเข้าได้ในนวนิยายทุกแนว ดังนั้นเรื่องของการเลือก
ฉากสถานที่และเวลา จึงไม่ยุ่งยากมาก เพียงแต่การพรรณนา ถึงฉากสถาน
ท ี่ มักจะให้รายละเอียด ได้มากกว่า เพราะมันมักจะเกี่ยวเนื่องกับ อารมณ์
ความรู้สึกของตัวละคร

Top


 

          ๘. วิธีพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอก

๑. จับให้ทั้งคู่สนใจซึ่งกันและกัน แต่เก็บเอาไว้ หรือแสดงออกในสิ่งตรงข้าม
๒. สร้างความหวั่นไหวในความเชื่อมั่น ( เช่นถ้าพระเอก นางเอก ไม่ชอบกัน หรือมีความเชื่อผิด ๆ ในอีกฝ่าย
๓. ควรจะสร้างสถานการณ์หรืออะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายได้เห็นและเกิดมุมมอง
ที่ต่างจากเดิม หรือรู้จักกันมากขึ้น)
๔. สร้างให้ตัวละครทั้งคู่ เกิดความนับถือ และยอมรับซึ่งกันและกัน ในบางเรื่อง
ทำให้พวกเขามีบางอย่างที่ต้องต่อสู้ร่วมกัน หรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง
อยู่ร่วมกัน และเริ่มเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อกันและกัน
๕.เพิ่มความรู้สึกปรารถนาในกันและกัน
๖. สร้างฉากที่เปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภายในว่าอีกฝ่ายมีค่าต่อ
การรัก ( แม้จะยังไม่แน่ใจความรู้สึกของตัวเองว่ารักหรือไม่ ) อาจจะก่อนถึง
หรือระหว่าง จุดไคลแมกซ์ หรือหลังก็ได้
๗. สร้างฉากที่ทำให้ตัวละครยอมรับกับตัวเองโดยฉับพลันว่าความรู้สึก ที่เกิด
ขึ้นกับอีกฝ่าย คือความรักอย่างแท้จริง
๘. เปิดเผยความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้ การรอคอยคำตอบจากอีกฝ่าย
๙. ควรจะไปเติมเต็มความรู้สึกมีความสุขของคนอ่าน ในตอนท้าย ๆ ของเรื่อง        

Top

             ๙. สูตรสำเร็จของนวนิยายรัก

๑. นางเอก ต้องน่ารัก น่าเห็นอกเห็นใจ เป็นตัวละครที่คนอ่านหยั่งรากถึง อาจจะไม่ใช่คนที่มีความอ่อนหวาน หรือดีปานเทพธิดา แต่จะต้องเป็น
คนที่เหมาะสมที่จะได้รับความสุข
๒. พระเอก ไม่ต่างไปจากนางเอกเขาต้องมีคุณสมบัติที่คู่ควรจะได้นางเอก
ไปครอง
๓. มีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาต้องมาอยู่ร่วมกันเพื่อที่พวกเขาจะได้สร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรักขึ้นมาได้
๔. มีอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้พวกเขาเอาชนะมัน
๕. มีช่วงเวลาที่เลวร้ายสุด ๆ ของทั้งสอง ที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่า
จะไม่มีโอกาสอยู่ร่วมกัน
๖. สร้างความแปลกใจ ด้วยความยุ่งยากสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้พวกเขามี
ความสุข เร็วเกินไปในตอนจบ
๗. จบลงด้วยความสุข คนอ่าน อ่านนวนิยายรักด้วยความมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางที่สร้าง ความเจ็บปวด หรือผิดหวังให้
กับพระเอกนางเอก ในที่สุดอุปสรรคทุกอย่างจะต้องผ่านไป คนร้ายต้องได้รับการลงโทษ และพวกเขาจะต้องได้รับความสุข      
  

 

Top

  
 โดย  ฟีลิปดา
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

การเขียนเรื่องสั้นโรแมนติก
การเขียนพล็อตรัก

ไอเดียสตอรี่ 1
ไอเดียสตอรี่ 2

 

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

 
 

 
  http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.