forwriter.com
 
ห้องสร้างนักเขียน

ตัวละคร ( Character )

 


 

     เราจะทำให้ตัวละครน่าสนใจหรือน่าเชื่อถือได้แค่ไหน
เป็นสิ่งสำคัญในการแต่งเรื่อง

character Idea bank ทำขึ้นมาก็เพื่อช่วยท่านสมาชิกที่ได้อ่านหนังสือ
๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน : นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง
(บทที่ ๕ ) ที่ได้กล่าวถึงการสร้างตัวละคร
หากยังไม่มีตัวละครอยู่ในใจ หรือ ไม่มีเวลาหาตัวละครมาใส่ในเรื่อง
หรือ อยากจะมีสิ่งกระตุ้นไอเดียของตัวเองก็ลองดูตัวอย่างของ
รายละเอียดที่ใส่เข้าไปในตัวละครเพื่อให้เขาดูเหมือนคนมีชีวิตจริง ๆ
ถือได้ว่าเป็นบทเสริมจากหนังสือที่คนเขียนอยากใส่เข้าไปในหนังสือ
แต่ติดขัดที่ขนาดของหนังสือจะมีความจุมากเกินไป

บทสัมภาษณ์ตัวละคร
เทคนิคการตั้งชื่อแบบแฟนตาซี
ไอเดียชื่อแฟนตาซี 1
ไอเดียชื่อแฟนตาซี 2
ไอเดียชื่อแฟนตาซี 3
ชื่อสกุลภาษาญี่ปุ่นแบบเป็นทางการ
ชื่อตัวละครชายหญิงภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
สร้างแม่มดกันให้สนุก

สัตว์ในเทพนิยายหรือตำนาน
สร้างพืชพันธุ์แฟนตาซี
ชื่อตัวละครหญิงในแฟนตาซี
ชื่อตัวละครชายในแฟนตาซี
100 ตัวละครที่อยู่ในความทรงจำ
ชื่อตัวละครหญิงภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นทางการ
ชื่อตัวละครชายภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นทางการ

 

ตัวละครที่มักจะี่มีในนวนิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซี
 
นวนิยายวิทยาศาสตร์
 
นวนิยายแฟนตาซ
 

 

                              
   ตัวอย่างคุณสมบัติของตัวละคร

Physical : ลักษณะรูปร่างหน้าตาที่เห็นภายนอก

 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
 

Goal/Motivation : ตัวอย่างเป้าหมายและแรงจูงใจของตัวละคร

ที่รวบรวมมาไว้ให้

 

 

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
 
Mannerism : การแสดงออกเมื่อตกอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ
หรือเป็นสิ่งเคยชินที่ทำไม่รู้ตัว

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
 

Mood/Trait /Behavior : เป็นอารมณ์หรือทัศนคติ
นิสัยของตัวละคร

 

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
 

Job :  อาชีพของตัวละคร

 

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
 

Back story : สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา
ก่อนที่คุณจะให้เขาเป็นอยู่อย่างที่เห็น

 

 

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
 


TOP


ฟีลิปดา
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

 

content

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 
 

 

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.