forwriter.com
 
Tip for Writer

 

๑๐ วิธีที่ในการพัฒนาสไตล์การเขียน

1.  อ่านหนังสือทั้งในแนวและนอกแนวที่คุณเขียนให้มาก ๆๆๆๆ เพื่อจะได้เห็นในสิ่งที่แตกต่างไปจากคุณเขียนเอง

2.  เขียนอย่างสม่ำเสมอ ทุกวัน

3.  หาคนช่วยวิจารณ์

4.  จดบันทึกว่าคุณยังอ่อนในตรงไหน หรือมักจะติดขัดตรงไหน

5.  อ่านหนังสือเล่มที่คุณชอบด้วยสายตาของนักวิจารณ์ แล้วนำสิ่งที่คุณเห็นมาใช้ในงานเขียนของคุณ

6.  เมื่อเขียนเสร็จ ให้ทิ้งงานเขียนของคุณไว้สักระยะ แล้วนำมาตรวจแก้เขียนใหม่ให้ได้อย่างที่คุณต้องการจะสื่อต่อคนอ่าน

7.  ฝึกเขียนในแบบต่าง ๆ เพื่อค้นหาความเป็นตัวเองของคุณ

8.  รักษาแรงเหวี่ยง หรือแรงจูงใจในการพัฒนาการเขียน
ของคุณเอาไว้ให้นานที่สุดอย่าล้มเลิกการคัน

9.  ต้องไม่ขี้เกียจ หรือ เบื่อในการแก้ไข ตรวจทานต้นฉบับของคุณเอง

10.  อย่าเชื่อในคำแนะนำที่มันไม่เข้ากับตัวของคุณเอง

 

 

 


โดยฟีลิปดา

 

 

 

"เขียนให้ตรงกับที่คุณต้องการเล่า
ใช้คำที่ตรงความหมายที่ต้องการสื่อที่สุด
ถ้าใช้คำเดียวได้ ไม่จำเป็นจะต้องใช้สองคำ"

 

 

tip for writer

หากคิดจะเขียนอย่าเอา ๙ อย่างนี้ไว้ในหัว

เป็นนักเขียนวันละ 5 นาท

๑๐ วิธีที่ในการพัฒนาสไตล์การเขียน

๑๐ อย่างที่อาจสร้างบรรยากาศในการเขียนให้กับคุณ

๑๐ อย่างที่ควรเตรียมก่อนลงมือเขียน

๑๐ วิธีคิดก่อนจะเขียน

๑๐ คำถามในการสร้างพล็อตจากตัวละคร

๑๐ วิธีคิดให้เขียนในขณะที่คุณอ้างว่า ไม่มีเวลา

๑๐ วิธีทำเรื่องเก่าให้เหมือนใหม

 

หาไอเดียฝีกเขียนที่นี่

write a week
free writing
workshop

 
ห้องมือใหม่
ห้องสร้างนักเขียน
การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

ร้านหนังสือ

 

ดั่งไฟรัก


 
ฟรี E-book
 
  

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.