๕๐๕ แคนโต้ แห่งความรัก โดย ตัณตริกกา

forwriter.com
 
คู่มือนักเขียน
นวนิยาย
การตลาด
ทั่วไป
 

 

 

 

หนังสือที่เขียนด้วยอารมณ์สนุก เกี่ยวกับความรุ้สึกในคำว่า ความรัก
เป็นงานเขียนกลอนเปล่า ๓ บรรทัด ที่เรียกว่า แคนโต้
อ่านเพลิน ให้แง่คิด และแง่ขัน
ได้สาระ ไม่ได้สาระ
ขึ้นกับวิธีคิดของคุณเอง

e-book   ส่งทางอีเมล  ราคา   40 บาท

ต้องการแบบ เป็นแผ่น Cd ส่งทางไปรษณีย์ ราคาแผ่นละ    65 บาท
( รวมค่าส่งในประเทศไม่ลงทะเบียน )

ตัวอย่าง ๑๐๐ บทแรก
****( ตัวอย่างเฉพาะข้อความ ส่วนภาพและรูปแบบหนังสือเปลี่ยนแปลง )

 

" หนังสือที่ยิ่งใหญ่บางเล่ม บางคนอ่านแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มี
หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่ดูธรรมดา บางเล่ม
อาจสร้างจุดเปลี่ยนที่ดีในชีวิตของบางคน
ขึ้นอยู่กับวิธีที่เขาคิดได้เมื่ออ่านหนังสือเล่มนั้น ๆ "


 

 

 

การตลาด

  2009
free writing

โดยฟีลิปดา

 
 

 
 

 

forwriter.com . © 2005 All rights reserved.