forwriter.com
 
ห้องสร้างนักเขียน

 

Free writing

 มุมนี้เปิดขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกได้ฝึกเขียน ในเรื่องต่าง ๆ ทุกวันเป็นการเขียน ใน แบบที่เรียกว่า Free writing ซึ่งเป็นการเขียนแบบสบาย ๆ อย่างที่อยาก จะเขียน อะไรก็ได้ที่อยู่ในหัวเขียนลงไปในกระดาษติดต่อกันโดยไม่หยุด และไม่ต้องกังวลกับความสละสลวยของภาษา

                คำแนะนำก่อนเขียน

•  เตรียมกระดาษ ปากกา ให้เรียบร้อย ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้สมุดในสี ขนาด และลวดลายที่คุณชอบเลยดีกว่า เพื่อจะเก็บเอาไว้ดูพัฒนาการการเขียนของคุณ
( หากเป็นแผ่นกระดาษ โอกาสจะกระจัดกระจายมีมาก)
•  ถ้าเป็นการเขียนในเครื่องคอมฯ ให้จัดหน้ากระดาษไว้
ให้พร้อมและบันทึกงานเอาไว้ ทุกครั้งที่เขียนจบด้วย

•  จดหัวข้อเรื่องที่เขียน วันเวลาที่คุณฝึกเขียนไว้ด้วย
•  เตรียมตั้งนาฬิกาไว้ให้พร้อม
•  อย่าให้ใครรบกวนเวลาเขียนตอนนี้ของคุณ

       กติกาในการเขียน

•  ให้เขียนทันทีที่เห็นหัวข้อที่กำหนดให้ ( หัวข้อกำหนดตามวันที่ เพื่อคุณจะได้ไม่สับสน)

•  ให้ใช้เวลาเขียนเพียง ๑๐ นาทีเท่านั้น

•  อย่าหยุดเขียนอย่างเด็ดขาด ในระยะเวลาที่กำหนดให้( หากมารู้ว่าจะว่าจะเขียนอะไรต่อไป ให้เขียนคำสุดท้ายซ้ำลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเขียนอย่างอื่นได้)

•  หยุดทันทีเมื่อหมดเวลา ( ห้ามโกง )

 

       เริ่มเขียนโดย คลิกที่หมายเลข ที่ตรงกับวันที่ อ่านหัวข้อที่กำหนดให้ แล้วเขียนลงทันที ไม่แนะนำให้เขียนหัวข้อก่อนหรือหลังวันที่จริง ๆ หากคุณเกิดอาการอยากฝึกเขียนเพิ่มขึ้น ให้ไปที่ Short story หรือ Flash Fiction หรือ write a week

        เมื่อเขียนเสร็จ ให้กลับไปอ่านที่คุณเขียน หาคำ หรือประโยคในนั้นที่จุดประกายให้คุณอยากจะขยายความต่อ โดยเขียนเป็นฉาก หรือพล็อตเรื่องขึ้นมา โดยใช้คำหรือประโยคนั้นเป็นพื้นฐาน ตอนนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้

 

ขอให้สนุกกับการเขียน

 


ฟีลิปดา
   ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

ไปเขียนเพิ่มให้สนุกได้ที่นี่

  2009 free writing

หนังสือที่มีถึง 2009 หัวข้อแบบฝึกเขียนเพื่อปลุกปั้นจินตนาการของคุณ

 

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 
 

 

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.