forwriter.com
วางแผนการเขียน ห้องมือใหม่

๑.เขียนเรื่องย่อ ๆ อย่างน้อยหนึ่งหน้ากระดาษ เหตุการณ์หลัก ๆ ใหญ่ ๆ ที่ต้องการให้เกิด ประโยคสนทนาเด็ด ๆ ที่คิดได้ หรือบรรยายเหตุการณ์ก็ได้

๒. ดูสิว่ามันมีช่องว่างตรงไหนอยู่บ้าง มันมีพล็อตมากพอแล้วยัง มีเหตุการณ์ที่จะสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนอ่านมากไหม ?

๓. สร้างตัวละคร เขียนประวัติเรื่องราวของเขาที่จะเกิดในเรื่องย่อ ๆ เปรียบเทียบกับเรื่องย่อที่วางเอาไว้ ดูว่ามันเหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดในเรื่องไหม ? ถ้ายัง ตัวละครต้องเติมอะไรเข้าไปอีก

๔. แบ่งเรื่องย่อของคุณออกเป็นบท ๆ แต่ละบทจะให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่างน้อยต้องมีเหตุการณ์ที่จะเชื่อมโยงไปยังบทอื่นได้

๕. วางแผนการเขียนในแต่ละบท ว่าจะเริ่มอย่างไร จะเริ่มที่ไหน ตัวละครทำอะไร ? จะเริ่มที่ตัวละครพูดคุยกัน ตัวละครแสดงบทบาทอะไร ? จะบรรยายเหตุการณ์ จะบอกเล่าถึงสถานที่ หรืออะไรก็ได้ตามใจคุณ ที่สำคัญต้องรู้ว่า ฉากเหตุการณ์นี้ มีไว้เพื่ออะไร ? ในบทนี้

๖. ตั้งเป้าหมายของคุณเอง หนังสือของคุณ คุณจะเขียนกี่บท ? กี่หน้า? จะให้ยาวเท่าไหร่ ? จะเขียนให้จบภายในกี่วัน ? กี่เดือน ? กี่ปี ?

๗. วางหมายกำหนดการ การทำงานของคุณ จะเขียนวันละกี่ชั่วโมง ? เวลาไหน ? จะเขียนวันละกี่หน้า ?กี่คำ ? ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะเขียนเสร็จ

๘. แต่ไม่ว่าอย่างไร คุณต้องรู้จักยืดหยุ่น หากพล็อตเรื่องที่คุณวางไว้ตั้งแต่แรกมันอาจจะเบี่ยงเบนไป เพราะตัวละครของคุณบอกว่า ไอ้ที่วางไว้ตั้งแต่แรกมันไม่เข้าท่า หรือคุณเกิดไอเดียใหม่ ๆ ในระหว่างการเขียน ( แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปจริง ๆ อย่าได้ทิ้งที่เขียนเอาไว้ เซฟไว้ในที่ปลอดภัย เผื่อที่คิดว่าจะดีกว่า มันไม่ได้ผล )

๙. อ่านมันทั้งหมด แล้วเขียนสรุปเรื่องจากที่คุณเขียนลงไปแล้วจริง ๆ

๑๐. อ่านที่คุณสรุปย่อเรื่องใหม่ ว่ายังมีอะไรเป็นช่องโหว่อยู่ไหม ? อ่านทั้งเรื่องมีตอนไหนที่มันอ่อน มันยังไม่กระชากอารมณ์พอ ถ้าไม่มีมันเรื่องก็ยังดำเนินอยู่ได้ ทำกากบาทหมายเหตุเอาไว้ เพื่อแก้ไขใหม่ แต่ละบท ๆ ละหน้า ๆ ตรวจแก้กี่ครั้ง ๆ ก็ได้จนกว่าคุณจะพอใจว่ามันสุดยอดสำหรับคุณแล้ว

และเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเขียนหน้าใหม่

คุณเขียนได้เป็นเล่มแล้ว


โดย ฟีลิปดา
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 

ทักทาย

 

 

ดั่งไฟรัก
 
 

2009 free writing

 
 
 
 

 

  http://www.forwriter.com © 2005 All rights reserved.