forwriter.com
 
ห้องสร้างนักเขียน

 

 

 

รายละเอียดสร้างตัวละคร

 

๑. ชื่อ

ชื่อจริง ............................................. ชื่อเล่น ....................................

ทำไมจึงชื่อนี้........................................

๒.บทบาทในเรื่อง..............................................

( พระเอก /นางเอก /ตัวร้าย / ตัวสนับสนุนฝ่ายดี /
ตัวสนับสนุนฝ่ายร้าย / ฯลฯ )

๓. ลักษณะทางกายภาพ

•  เพศ ....................... อายุ .........................

•  รูปร่าง

ความสูง .................. น้ำหนัก ......................

สีผม ......................... สีตา .......................... ( ใส่แว่น / คอนแทคเลนส์)

สีผิว ........................ ประเภทของผิว ...............( แห้ง หยาบกร้าน )

รูปหน้า .................... ลักษณะเด่นบนใบหน้า ...........................................

ตำหนิ ....................................( แผลเป็น ไฝ ความพิการ ฯลฯ )
( หากลักษณะทางกายภาพนี้เปลี่ยนแปลงเนื่อง
ผลกระทบภายนอกเช่นได้รับอุบัติเหตุหรือผ่าตัดทำศัลยกรรม ต้องระบุไว้ด้วย )

สุขภาพ ...................................... ( ดี/ ป่วย / แพ้อะไร )

สรุปภาพโดยรวมเขาเหมือนอะไรที่อ้างอิงได้ ................................................
( เหมือนหมู / ตึกสูงชะลูด / ฯลฯ )

อื่น ๆ .........................................................................................

 

๔. ลักษณะทางจิต

 • อารมณ์ความรู้สึก .....................................................................
  ( เป็นคนอ่อนไหวง่าย หรือหนักแน่น )
 • ชอบ ........................................................................................
( เพราะ )...........................................................................................
 • ไม่ชอบ ....................................................................................
( เพราะ )............................................................................................
 • ความกลัว ....................................................................................
( เพราะ) ...................................................................................................
( ชอบ/ไม่ชอบ /กลัว ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่าจริงจัง /อย่างพอทน /
เลือกระดับเอาเอง )
 • การมองโลก ..............................................................................
 • อื่น ๆ ..........................................................................................
 • จัดประเภทว่าเป็นคน ....................................................................
( ร่าเริง /สนุกสนาน/ อมทุกข์ /ใจดี/ เรียบร้อย/ ฯลฯ )
 

๕. ภูมิหลัง

 • บ้านเกิด ....................................... เป็นเด็กแบบไหน ........................

•  เหตุการณ์ในวัยเด็กที่ส่งผลกระทบต่อตัวละคร
........................................... ...........................................

 • การศึกษา ................................................................
 • ศาสนา ฐานะทางการเงิน............................................................................
 • ความสัมพันธ์กับพ่อ แม่ ..............................................................................
 • ความสัมพันธ์กับพี่น้อง ...............................................................................
 • ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (เช่น เพื่อนบ้าน ครู สถานที่ประทับใจ ). ..............................................................................................................
•  อื่น ๆ   ……………………………………………………………..

 

๖. ลักษณะการดำเนินชีวิต

•  อาชีพ ......................................................................................

( ทำไมเลือกอาชีพนี้ ชอบมันไหม ? ให้เหตุผลด้วย )

•  งานอดิเรก .................................................................................

•  เป้าหมายระยะสั้น ..............................................................

•  ระยะยาว ...............................................................................

•  ความหวัง ความฝัน ..................................................................

•  ความเชื่อทางศาสนาศีลธรรม ..................................................

•  ความคิดทางการเมือง ...............................................................

•  ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ...........................................................

•  สิ่งที่ชอบ ................................................................................

•  สิ่งที่ไม่ชอบ ..............................................................................

•  เขาเสพติดสิ่งใดหรือเปล่า .........................................................

( เพราะอะไร ) ............................................................................

•  อื่น ๆ .......................................................................................

๗. การแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเขา

 • ารแต่งกาย ...................................................................................
 • เครื่องประดับ ..................................................................................

(เขาชอบสวมใส่ชุดแบบไหน สะท้อนบุคลิกของเขาหรือไม่)

 • ลักษณะการพูด .(น้ำเสียง วิธีตอบโต้)..................................................
  ......................................................................................
 • กิริยาท่าทางต่าง ๆ(ที่แสดงออกติดเป็นนิสัยเคยชินเมื่ออยู่ในอารมณ์ใดหนึ่ง
  เช่น ชอบหักนิ้ว กัดเล็บ กำหมัด ฯลฯ )
  ............................................
  .........................................................................................................

 

๘.ความสามารถ หรือทักษะพิเศษ

•  ความสามารถพิเศษ ......................................................................

•  มีผลต่อเขาอย่างไร ......................................................................

•  เขาได้มันมาจากไหน .....................................................................

•  ความสามารถนี้จะคงอยู่ หรือหมดไปหรือไม่ ........................................

( ความสามารถพิเศษเช่น เชี่ยวชาญการต่อสู้ทุกรูปแบบ/เก่งคอมพิวเตอร์ระดับอัจฉริยะ/
พูดได้หลายภาษา/มีพลังจิตเหนือมนุษย์/
ติดต่อกับวิญญาณได้ /ฯลฯ )

๙. เรื่องย่อ ๆ ของเขาในเรื่อง

•  เขามองตัวเองอย่างไร ................................................
..................................................................................

•  ตัวละครอื่นมองเขาอย่างไร ........................................
..................................................................................

•  ใครเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเขาในเรื่อง ........................
( เพราะอะไร ) ...................... ............................

•  จุดแข็งของเขาคืออะไร ..................................

•  จุดอ่อนของเขาคืออะไร ....................................................

•  เขาเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงได้อย่างไร
.............................................

•  เขาต้องการอะไร ...................................................
( เพราะอะไร ) ........................................ .............

•  เขาใช้วิธีไหนเพื่อให้ได้มันมา ....................................
( เพราะอะไร ) ..........................................

•  ผลสุดท้ายในเรื่องเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
........................................................................

๑๐. ข้อสังเกตอื่น ๆ

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................

 

โดย ฟีลิปดา
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 
 

 

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.