forwriter.com
 
Workshop

 

การสร้างโลกที่สองใน
นวนิยายวิทยาศาสตร์ และนวนิยายแฟนตาซี
 

เมื่อคุณจะสร้างโลกในจินตนาการของคุณขึ้นมาเอง มันจะเป็นอย่างไรก็ได้ตามแต่ที่คุณต้องการ แต่ต้องทำให้มันมีเหตุผลในตัวมันเอง จึงจะสมจริง ทำให้คนอ่านเชื่อถือได้ ซึ่งการที่นักเขียนจะทำอย่างนั้นได้ ก็ต้อง เห็นโลกที่ตนเองต้องการสร้างให้ชัดเจน มองเห็นมันหมดทุกซอกทุกมุม ทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทุกอย่างที่มีในโลกนั้น เช่น

๑. สร้างไอเดียที่ดีของโลกแฟนตาซีของคุณ

 - เมือง เริ่มต้นด้วยการวาดภาพโลกของคุณออกมา คุณต้องการเมืองจะให้ตั้งที่ไหน , แม่น้ำ , มหาสมุทร , ทวีป , ป่า และภูเขา สิ่งมีชีวิตในโลกของคุณจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษ

- น้ำ ในโลกปัจจุบัน เมืองมีอยู่ทั่วไป แต่ในโลกของคุณ จะให้เมืองตั้งอยู่ที่ไหน และแหล่งน้ำนั้นจะเป็นอะไร บ่อน้ำ หรือ แม่น้ำสายเล็ก ๆ คุณจะให้ผู้คนในเมืองยุ่งยากแค่ไหนในการหาแหล่งน้ำ หรือว่าคุณจะให้เมืองของคุณตั้งอยู่ใต้บาดาลดี เมืองและน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดดำรงชีพอยู่ได้โดยปราศจากน้ำ ยกเว้นคุณจะออกแบบโลกของคุณให้มันผิดปกติออกไป

- สภาพภูมิอากาศ ร้อน หนาว ฝน หิมะตก

- ป่า พวกเขาอาศัยอยู่โดยมีสัตว์มากมายรายล้อม คุณมีอิสระในการที่จะตั้งชื่อ หรือสร้างสัตว์แปลก ๆ ขึ้นในโลกของคุณ ป่าอาจจะเล็กไม่กี่ตารางเมตร หรือกว้างใหญ่เป็นพัน ๆ ตารางเมตร หากคุณจะให้เมืองของคุณตั้งอยู่ในป่า ก็อย่าลืมลำธารเล็ก ๆ ด้วยนะ ผู้คนคงอาบน้ำจากเปลือกไม้ไม่ได้

- ภูเขา เมื่อคุณคิดถึงภูเขา คุณอาจคิดภาพภู ุเขาที่สูงตระหง่าน มีหิมะปกคลุมที่ยอด สูงขึ้นไปคือหมู่เมฆขาวลอยฟ่องอยู่ อย่าลืมว่า ภูเขาก็เหมือนกับคนนี่ละ มีหลายแบบ บ้างสูง บ้างต่ำ อาจตั้งอยู่โดดเดี่ยว หรือติดกันเป็นพืด ภูเขาอาจจะเย็นยะเยือก มีป่าปกคลุม หรือแห้งแล้งโล่งเตียน เมื่อจะให้คนหรือสัตว์อาศัยอยู่ที่นี่ต้องคำนึงถึงสิ่งจำเป็นที่ทำให้มีชีวิตอยู่รอดด้วย

- สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในป่า หรือสัตว์เลี้ยง สามารถจินตนาการให้แปลกออกไปเท่าใดก็ได้

๒. โลกของคุณต้องมีประวัติศาสตร์ มีที่ไปที่มาของมัน ก่อนหน้าที่จะเห็นเช่นนี้ มันเคยเป็นอย่างไรมาก่อน มันอาจเป็นตำนาน เรื่องเล่าลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้

๓. ภาษาที่ใช้ คำสรรพนาม คำแทนตัว ของตัวละคร คุณจะเลือกใช้ภาษาในยุคไหนเป็นแบบอย่าง

๔. กิจวัตรประจำวันของผู้คน อาหารการกิน การแต่งกาย ยานพาหนะ สิ่งบันเทิงต่าง ๆ

๕. มีศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

  - สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ หรือพิธีเซ่นสังเวย บวงสรวงตามความเชื่อและเลื่อมใสของประชากร

  - ตัวแทนทางศาสนาหรือลัทธิ พ่อมด หมอผี พระ นางชี

  - กิจกรรมที่แสดงออกในสิ่งที่เชื่อ เช่นการเต้นบวงสรวง การฆ่าเพื่อสังเวยเป็นเครื่องสักการะ

๖. แบบแผนการปกครอง ชนชั้น

๗. เทคโนโลยี อาวุธ การรักษาพยาบาล

๘. อาชีพ นักรบ เกษตรกร

๙. ฯลฯ

๑๐. จำไว้ว่า แม้ในโลกแฟนตาซี คุณจะมีอิสระในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ แต่ก็ไม่ควรให้มันขาดความพิถีพิถัน เป็นเหตุเป็นผล อย่าสร้างอะไรขึ้นมาส่งเดชโดยไม่มีเหตุผลรองรับ เช่น

- โลกแฟนตาซีที่ครอบคลุมไปด้วยมหาสมุทร เหลือเพียงเกาะเล็ก ๆ เพียงเกาะเดียว แล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นพัน ๆ มีสัตว์มากมาย พืชพรรณหลากหลาย ตึกรามบ้านช่องเรียงราย เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

- ลำธารสายเล็ก ๆ จะไม่ปรากฏในตอนกลางของโลกโดยปราศจากการไหลมาจากสิ่งที่ บรรจุเก็บกักน้ำอยู่ ไม่รู้ว่าไหลไปไหน หรือไหลมาจากไปไหน หรือหายไปไหน

- เขตทะเลทรายและขั้วโลกเหนือ ไม่เคยอยู่ทับซ้อนกัน ยกเว้นแต่ดวงอาทิตย์ในโลกของคุณเคลื่อนที่ผิดธรรมชาติ

       

   จงสร้างโลกภายใต้การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และที่สำคัญ อย่าหลง ๆ ลืม ๆ ในสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้ ระวังมันจะมั่ว จะให้ดี คุณอาจจะมีแผนที่ของเมืองที่คุณสร้าง แฟ้มชื่อตัวละครและสถานที่ รายการสิ่งที่มีและไม่มีในโลกของคุณ

    สิ่งที่จะช่วยในการเขียนโลกในจินตนาการได้มากอย่างหนึ่งก็คือ การอ่านเรื่องที่นักเขียนคนอื่นเขาแต่งขึ้นมาก่อน อ่านมาก ๆ แล้วลืมเสียว่าจำมาจากไหน
จากนั้นก็เขียนของคุณขึ้นมาเอง

 

โดย ฟีลิปดา
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

 

 

 การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 

 

ดั่งไฟรัก

 

 
 
 
 
  

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.