forwriter.com
 
write a week

 

เขียนเรื่องจากภาพ
ในการเขียนนวนิยายมักมีข้อยุ่งยากสำหรับนักเขียนใหม่คือ
การเขียนบรรยายสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่
เพราะไม่รู้ว่าจะมากไปหรือน้อยไป  
นี่เป็นการฝึกเขียนภาพจากธรรมชาติ
ใช้จินตนาการของคุณวาดภาพด้วยตัวหนังสือขึ้นมา
ให้ครอบคลุมไปถึงประสาทสมัผัสทั้งห้า
คือ สิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้สึก จับต้องได้
จากนั้นก็ใส่ความทรงจำ และความคิดของคุณลงไป ไม่ต้องเสแสร้ง
เขียนของคุณขึ้นมาก่อนก็ได้
แล้วค่อยไปทำแบบฝึกหัดบังคับ ( โดยการใช้เม้าท์ชี้ไปที่รูป)

 

 

 


เขียนถึงภาพนี้

 

      ต่อไป

ฝึกเขียนที่นี่ได้เลยค่ะ


ฟีลิปดา
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

 

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

 

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.