forwriter.com
 
Creative Writing


ฝึกเขียนแคนโต้


เข้าใจง่ายๆ ว่า แคนโต้ คือบทกวี 3 บรรทัด ไม่มีสัมผัส
ในที่นี้ ใช้เขียนถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของคุณ
หรืออะไรๆ ตามความคิดของคุณ

ตัวอย่าง

เหงา!
บอกไม่ถูก
แต่รู้สึกได้

 

ตัวอย่างเพิ่มเติม


คลิกเลือกธีมที่โดนใจคุณ แล้วเขียน หรือ
จะเขียนจากการเลือกคำจากบรรทัดแรกที่ให้ไว้ก็ได้
หรือจะเอาทั้งสองอย่างมาจับคู่กันเขีัยนก็ได้
ขอให้สนุกกับการเขียนค่ะ

 

           

                                              

ฝึกเขียนทันที่ได้ที่นี่

 

 

 

 


ฟีลิปดา
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

 

" เขียนด้วยความด้วยอารมณ์ความรู้สึกของคุณเอง
... คุณจะมีความสุข
หากเขียนเพื่ออยากให้คนชื่นชมคุณ
... คุณจะเหนื่อย "


การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

 

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.