forwriter.com
 
Workshop

 

 

เขียนพล็อตรักอย่างไรให้ประทับใจคนอ่าน

นวนิยายหลายต่อหลายเรื่องที่เป็นที่นิยม ไม่เคยตกเลย ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความรัก ซึ่งก็แน่นอนละ คนทุกคนย่อมรู้จักและผ่านความรักมาแล้วทั้งนั้น
ในช่วง ชีวิตหนึ่ง จะชอบไม่ชอบ จะสมหวังไม่สมหวัง จะใช่ ไม่ใช่มันก ็ต้องเคยมาทั้งนั้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แล้วทำไม พล็อตแห่งความรักจะ
ไม่เป็นอมตะ และแทรกเข้าไปอยู่เพื่อสร้างสีสรรได้ในนวนิยายทุกแนว
ในนวนิยาย เรามักจะได้พบกับการไขว่คว้าหาความรัก ความรักที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่ตนรัก ความรักที่ต้องพิสูจน์ ความรักที่ต้องพบกับอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านสังคม ฐานะ ความเข้าใจผิด ความหลงตัวเอง การกีดกันของครอบครัว การกลั่นแกล้ง
จากศัตรู ฯลฯ นวนิยายเรื่องไหน ก็ไม่ต่างไปจากนี้ ( จนมีบางคนค่อนแคะ
อยู่บ้างว่าน้ำเน่า แต่เอาเหอะ ...เขียนแล้วขายดีก็แล้วกัน )

เอาละสำหรับมือใหม่ที่อยากเขียนเรื่องความรัก ถ้าไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงก็นี่เลย

 

๑ . ร่างภาพคร่าว ๆ เกี่ยวกับพื้นฐานของเรื่องโดยทั่วไป

๑. จะให้เรื่องเกิดขึ้นที่ไหน
๒. จะเอาใครมาอยู่ในเรื่องบ้าง
๓. ตัวละครเหล่านั้นต้องการอะไร
๔. อะไรที่จะมาเป็นความขัดแย้ง ขัดขวางความต้องการของเขา
๕. พวกเขามีแผนที่จะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไร ?
๖. อะไรจะมาเป็น จุดหลัก หรือเป็นเบ็ดเกี่ยว เป็นคำถามที่จะให้คนอ่าน
เกิดความสนใจ จนอยากรู้คำตอบให้เขาต้องการติดตามอ่านตลอดทั้งเรื่อง เช่น ตัวละครจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? ปัญหาจะถูกแก้ไขด้วยวิธีใด ?
๗. เรื่องราวความหลังอะไรบ้างที่คุณจะแต่งเติมเรื่องของคุณ
๘. คุณต้องการให้มีเหตุการณ์อะไรบ้างเข้ามาอยู่ในเรื่อง และจะสร้างมัน
ขึ้นมาได้อย่างไร
๙. อะไรคือ theme ที่คุณจะเขียนเกี่ยวกับมัน
๑๐. ฯลฯ

 

๒. สร้างตัวละครที่ทำให้คนอ่านสนใจ อยากรู้เรื่องของเขา


นวนิยายรักเวลาอ่าน คนอ่านมีแนวโน้มที่จะลุ้นว่า เมื่อไหร่พระเอกนางเอกจะ
ได ้พบกัน รักกัน เข้าใจกัน พระเอกจะทำอะไรต่อไป นางเอกจะทำอะไรต่อไป
ทุกความประทับใจมันจะมีจุดศูนย์กลางมุ่งไปที่ตัวละครเสมอ พล็อตรัก จึงเหมือน
กับ พล็อตของตัวละคร
จะเขียนพล็อตรักให้เป็นที่ประทับใจ คุณต้องสร้างตัวละครที่มีชีวิตขึ้นมาให้ได้
( อ่านการสร้างตัวละครเบื้องต้น ที่นี่ )
และในการเขียนพล็อตรักสิ่งที่คุณต้องเน้นเพิ่มเข้าไปในการสร้างบุคคลิกลักษณะ
ของตัวละครก็คือ

ทัศนะความรักของตัวละคร เขาคิดอย่างไร ?
เขาอาจจะ ไม่ศรัทธราในความรัก ไม่อยากให้ใครมารัก ต้องการความรักอย่าง
มาก ความรักคือความหลอก ลวง ความรักต้องซื่อสัตย์จริงใจ ( หากคิดไม่ออก
ก็ให้ไปหา อ่านทัศนะเกี่ยว กับความรัก หรือพวกคำคมเกี่ยวกับความรักก็ได้
หรือจะ ไปอ่านเล่น ๆ ที่นี่ ก่อนก็ได้ )


ทัศนะนี้มันมีผลต่อการ แสดงออกของเขาต่อตัวละครอื่นอย่างไร?
มันทำให้เขาหรือเธอก้าวร้าวต่อคนที่รัก มันทำให้เขาหรือเธอช่างหวาดระแวง มันทำให้เขาหรือเจียมตัวไม่มั่นใจ ฯลฯ


เขาหรือเธอมีอารมณ์รัก ที่แฝงไปด้วยอะไร ?
บางครั้งความรัก มันไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ตามลำพัง มันอาจจะแอบแฝงไปด้วยความรู้สึกอื่นที่แทรกซ้อนกันอยู่ อาจจะเป็นอารมณ์ที่
คล้อยตามกัน ทั้งรักทั้งหวงแหน ทั้งรักทั้งชื่นชม อารมณ์ที่ขัดแย้งกัน ทั้งรักทั้ง
แค้น ทั้งรักทั้งเกลียด อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นอย่างไร ให้พยายามหาเหตุการณ์มาแสดงออกสนับสนุนให้คนอ่านให้มองเห็นความสับสน
ภายในจิตใจเขา จะทำให้ตัวละครน่าสนใจมากขึ้น

คุณจะให้ตัวละครมีความหลังเกี่ยวกับความรัก มาก่อนไหม ?
ความหลังอันนี้คุณจะให้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาโดยตรง หรือเกิดกับคนที่เขารักและเอาใจใส่ หรือเป็นเพราะข่าวคราวสังคมโดยทั่วไป
สุดท้ายอย่าลืม ความเปลี่ยนแปลงของตัวละคร เขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในระหว่างเรื่อง หรือในตอนจบ


 

๓. ความขัดแย้ง อันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องถูกทดสอบ


ความสำคัญของการเลือกปัญหาอุปสรรคให้กับตัวละคร เป็นสิ่งที่สำคัญ จงเลือกให้มันเหมาะและสมเหตุสมผล เพราะการเลือกอันนี้ มันจะส่งผลไป
ถึง วิธีการแก้ปัญหา และ เป็นการคัดเลือกตัวละครให้มาอยู่ในเรื่องด้วย


- เตรียมสิ่งจะมาอุปสรรคของพวกเขา
อาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาย
ใน ตัวละคร เอง เช่นความคิด ทัศนะคติ อุปนิสัยของตัวละคร ฯลฯ หรือสิ่ง
ที่เกิด ขึ้น จากภายนอก เช่น มือที่สาม ความแตกต่างทางสังคม เหตุการณ์ที่สร้างความเข้าใจผิด การแข่งขัน ฯลฯ


- ในความพยายามแก้ปัญหาของพวกเขา
ให้ลองใช้กฎ rule of three ( ใช้ได้กับทุกเรื่อง ) คือ ความพยายามสองครั้งแรกล้มเหลว ( อาจจะยิ่งทำให้แย่เข้าไปใหญ่) ความสำเร็จให้อยู่ในครั้งที่สาม

- เลือกตัวละครเข้ามาในเรื่องให้เหมาะกับปัญหา
เช่น ปัญหาคือความแตกต่างทางฐานะ ตัวละครที่เข้ามามีส่วนสำคัญต่อตัวละครเอก อาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ถ้าปัญหาคือการแข่งขันเรื่องการทำงาน ตัวละครแวดล้อมก็น่าจะเป็นเพื่อน หรือเจ้านาย หรือทีมงาน
- ให้คัดเลือกเอาตัวละคร
ที่จะมาเป็นตัวอุปสรรค และเป็นตัวคอยสนับสนุน ความรักของพระเอกนางเอกด้วย


 

๔. สร้างฉากเหตุการณ์ ( scenes )


เตรียมเอาไว้เลยนะว่า คุณจะให้เหตุการณ์ ใด หรือ ฉาก ใด เป็นช็อตเด็ดใน
เรื่อง ที่คนอ่านไม่เบื่อที่จะเปิดอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า เช่น
- ฉากแสดงออกถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งของตัวละครที่มีต่อกัน ห่วงใยกัน แคร์ซึ่งกันและกัน
- ฉากที่ทำให้พวกเขาแตกแยกกัน เข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
- ฉากที่แสดงความปวดร้าว ความขมขื่น
- ฉากที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามดิ้นรนไปให้พ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น
- ฯลฯ

 

๕. โครงสร้างของพล็อตรักโดยทั่วไป

ไม่ว่าพล็อตเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องราวความรักแบบไหนมันจะแบ่งเป็นสามส่วน
หลัก ๆ คือ

๑. ตัวละครพบกันรักกัน
( หรือเริ่มจะรักกัน )
๒. ตัวละครต้องพลัดพรากจากกัน
( ห่างกันทางกายด้วยอุปสรรคอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือ ทางจิตใจเช่นเข้าใจผิดกันอย่างยิ่งใหญ่จนเกิด เป็นรอย ร้าว
ไม่เข้าใจกัน )

๓. ตัวละครกลับมาหากัน
( การเดินทางกลับมาหากัน การค้นพบความจริง มีความเข้าใจกัน การเริ่มต้นใหม่ ฯลฯ ซึงก็แล้วแต่คนเขียนนะว่า เมื่อถึงจุด
นี้แล้ว จะจบโดยให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หรือตายจากกันไม่
ก็แยก ทางกัน ด้วยความรักความเข้าใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง จนน้ำตา
ไหลพราก )


แม้ว่าโครงสร้างโดยมากจะเป็นแบบนี้ มันก็ไม่จำเป็นว่า
คุณจะเริ่มเรื่อง ด้วยหมายเลขหนึ่งนะ

 

๕ ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแนวทางเท่านั้น
อย่างที่เคยบอกเอาไว้ อย่าให้ใครมาชี้นิ้วสั่ง ว่าคุณต้องเขียนยังไง
สำคัญที่สุดคือตัวคุณ ที่จะสร้างเรื่องความรักของคุณเอง
ขอให้สนุกกับการเขียนนะคะ

 


ฟีลิปดา
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 

 

 การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 
 
 
 
 
 
  

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.