ห้องสร้างนักเขียน
 
free writing

 

   2009 free writing

หนังสือที่มีถึง 2009 หัวข้อแบบฝึกเขียนเพื่อปลุกปั้นจินตนาการของคุณ

 

๘๓.สร้างบทสนทนาในสถานการณ์ต่อไปนี้

เด็กสาวพยายามปฏิเสธลูกตื้อของเพื่ือนที่จะยืมเงิน

 

จับเวลา ๓ นาทีโดยฟีลิปดา

 

 

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

 

 

forwriter.com . © 2005 All rights reserved.