ห้องสร้างนักเขียน
 
Creative writing

 

มาทดสอบตัวเองว่า คุณมีหัวคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
กับการเขียน และการใช้คำ
ด้วยแบบฝึกหัดง่าย ๆ

เขียนให้ได้อย่างน้อย ๒๐ ประโยค
โดยต้องมี คำ ๒ คำที่กำหนดไว้
อยู่ในทุกประโยคที่คุณเเขียน

อย่าลืมว่าประโยคต้องประกอบด้วย ประธานและกริยา
จะเป็นประโยคกี่ส่วนก็ได้ และจะมีคำขยายหรือไม่ก็ได้
เตือนเอาไว้สำหรับคนที่ห่างเหินไวยากรณ์ไทยไปนาน น่ะค่ะ

อ้อ ... กำหนดเวลาไม่ควรจะเกิน ๑๐-๑๕ นาทีนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกเลือกเลย

 

ลองเขียนแล้วรู้สึกยังไง ก็ไปคุยที่กระดานสนทนาบ้างนะคะโดยฟีลิปดา
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

 

 

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

  2009
free writing

โดยหีลิปดา


2009 free writing

 

 

forwriter.com . © 2005 All rights reserved.