บทกลอน/ไฮกุ

 


ชีวิตคู่สามเหลื่ยม

จากจุดๆหนึ่งๆ จุดๆนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามความรู้สึก
“รักกัน”
ต่อมาจุดๆนั้น ก็ค่อยๆเล็กลงและมีเส้น 2 เส้น
แตกแยกออกจากกัน ตามความรู้สึก
“ไม่ใช่”
เส้น 2 เส้น แยกกันไปคนละทาง ตามความรู้สึก
“ถูกต้อง”
จนกระทั่งวันหนึ่ง เส้นทั้ง 2 เส้น หยุดลง ตามความรู้สึก
“ขาดอะไรบางอย่างไป”
และแล้วปลายของทั้ง 2 เส้นก็บรรจบเข้าหากัน
ไม่มีจุด วนเวียนไม่สิ้นสุด แต่มันมีกรอบของตัวมันเอง

rarig-rary
๑ พย .๒๕๔๘

 


ความรักสีบานเย็น
******

ความดีกับความชั่ว
อาจมีตัวแทนหรือสัญลักษณ์
คือขาวกับดำ

แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ในโลกนี้มิได้มีเพียง
ความดีกับความชั่วอย่างชัดเจนเสียทีเดียว
ยังมีสิ่งที่อยู่ก้ำกึ่งตรงกลางระหว่างความดีกับความชั่ว
และตัวแทนของสิ่งนั้นน่าจะเป็นสีเทา
นั่นคือในแง่มุมมองของความดีและความชั่ว

แต่ถ้าเป็นความรัก
สีบานเย็นน่าจะเป็นตัวแทนบ่งบอกความรัก
ที่มีความก้ำกึ่งของการแสดงออกด้านความรักได้
จะหวานออกชมพูรึก็ไม่ จะร้อนแรงออกแดงรึก็เปล่า
แต่มีความผสมกลมกลืนในตัวมันเอง
ที่ยากจะแยกออกว่าเป็นไปในทางใด
บางช่วงของชีวิตที่มีความรัก
หลายคนอาจเป็นอย่างนี้ก็ได้

*****
rarig-rary
๑๕ ตค.๒๕๔๘

 


ความทรงจำในอนาคต
*****


ฉันจำได้
จำเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
แต่มันเคยเกิดขึ้นในอนาคต
สิ่งที่ฉันทำในปัจจุบัน
คือสิ่งที่ฉันจำได้จากอนาคต
ฉันเปลี่ยนอนาคตไม่ได้
แต่ฉันใช้อนาคตเปลี่ยนปัจจุบันได้
ฉันเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "จินตนาการ "

*****

rarig-rary
๑๕ ตค.๒๕๔๘


© ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   โดย rarig-rary๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน
นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง

ดั่งไฟพิศวาส
นวนิยายรักเร้าอารมณ์

  2009
free writing

โดยฟีลิปดา

2009 free writing
 


๕๐๕ แคนโต้แห่งความรัก
 

 

 

    http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.