Forwriter.com
 
ท้าทายนักอ่าน
คุณรู้ไหม เขาคือใคร ?
( เทพนิยาย ตำนาน )

 

1. ชื่องูน้ำหลายหัว ซึ่งเมื่อตัดหัวหนึ่งขาด จะงอกออกมาอีกสองหัว

 Medusa- เมดูซา
Icarus - อิคารัส
Hydra - ไฮดรา
Gremlins  -เกรมลิน

2. ต้นพืชมีพิษ เชื่อว่ามีผีสิง เวลาถอนจากดินจะกรีดร้อง

Yggdrasil  -อิกดราซิล
Mandrake   - เมนเดรก
Nemesis     - เนมีซิส
Morpheus     - มอร์ฟิอัส

3. ชื่อแม่น้ำพิษที่ไหลอ้อมแดนยมโลกมีคนแจวเรือพาวิญญาณผู้ตายข้ามฟาก

Saturn  -แซเทริ์น
Sphinx - สฟิงซ์
Satyrs  - เซเตอร์
Styx  - สติกซ์

4.ชื่อแผ่นดินที่เชื่อว่าเป็นแผ่นดินทองอันลี้ลับ

Avalon    -แอวะลอน
Atlas        - แอตลาส
Eldorado   - เอลโดราโด
Bermuda   - เบอร์มิวดา

5. ชื่อสุนัขสามหัวที่เป็นยามเฝ้าประตูนรกในตำนานกรีก

Cerberus     -  เซอร์บิรัส
Chimera      - คิเมร่า
Basilisk        - บาซิลิส์ท
Big foot        -บิ๊กฟุต

6. สัตว์สี่เท้ามีก้นและหางเป็นสิงโตแต่มีหน้าปีกแขนขาเหมือนนกอินทรี

Nymphs   -นีม
Griffin  - กริฟฟิน
Trolls   - ทรอลส์
Psyche   - ไซคี

7. อสุรกายตัวเมียพ่นลมหายใจเป็นไฟมีหัวเป็นสิงห์ลำตัวเป็นแพะและหางเป็นงู

Saturn - แซเทริ์น
Sirens  - ไซเรน
Chimera  - ไคมีรา
Sisyphus -  ซิสซีฟัส

8.เชื่อเกาะในตำนานที่กษัตริย์อาร์เธอร์ถูกนำตัวไปเมื่อใกล้สิ้นพระชนม์

Troy - ทรอย
Faust - เฟาสต์
Camelot -คาเมลอต
Avalon  -แอวะลอน

9. ชื่อดาบวิเศษของกษัตริย์อาร์เธอร์ซึ่งเป็นสํญญลักษณ์ของทั้งการทำลายล้าง
     และความอุดมสมบูรณ์

Titans  - ไททัน
Excalibur - เอกคาลิเบอร์
Tantalus - แทนทาลัส
Satyrs - เซเตอร์

10.ชื่อผีซุำกซนในบ้านที่แสดงตนด้วยการเคลื่อนย้ายข้าวของและทำเสียงต่างๆ

Oracle  -  ออราเคิล
Poltegeist  - พอลเตอร์โกสท์
Penelope - เพเนโลปี
Parsifal  - พาร์ซิฟัล

 

1    2   3

กลับท้าทายนักอ่าน

 

โดยตันตราวี
๑๕ มีนาคม

 

 

รู้จัก ๑๐ในตำนาน
Chimera
Psyche
Titans
Parnassus
คำถามใครแต่ง ๑
กลับท้าทายนักอ่าน

 

๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน
นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง

 

ดั่งไฟพิศวาส
นวนิยายรักเร้าอารมณ์
 

 

 

 

ดั่งไฟรัก
 


๕๐๕ แคนโต้แห่งความรัก
 

 

 

  http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.