forwriter.com
 
ลงทะเบียนสมาชิก
ลงทะเบียนมือใหม่

ง่ายมากเลยค่ะ แค่ E-mail ไปบอกชื่อ นามสกุล เพศ อายุ พร้อมทั้ง
username และ password ของคุณที่ต้องการใช้เป็นส่วนตัว
ไปที่ philipda@forwriter.com ก็เรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ถ้าอยากจะเข้าไปห้องมือใหม่ ก็ให้ใช้   

username   พิมพ์่   login

password    พิมพ์  pass

( ใช้แทนที่คุณสมัครไปชั่วคราวเท่านั้น )

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำไมต้อง
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
มือใหม่หัดเขียน
ลงทะเบียน
ห้อง สร้างนักเขียน
รู้จักห้องสร้างนักเขียน
เตรียมตัวเข้าห้องมือใหม