forwriter.com
รู้จักกับห้องสร้างนักเขียน

 

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อบริการสมาชิกที่สนใจการเขียนนวนิยาย และได้ซื้อหนังสือ
๑๐๐คำถามสร้างนักเขียน
: นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง จากทางเวป ที่ยังมีข้อข้องใจ หรืออยากฝึกฝนงานเขียนของตนเองมากขึ้น โดยมีผู้แต่งหนังสือหรือเพื่อนสมาชิก มาช่วยวิจารณ์ และให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์ และเป็นเวทีที่จะกระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงออกความสามารถของตนเองออกมา
อย่างเต็มที่ (เท่าไหร่เท่ากันแบบไม่ต้องอายกันเลย) ตลอดจนส่งเสริมให้นักเขียนใหม่หารายได้จากงานเขียนของตนเองได้ ในห้องนี้สมาชิกจะได้พบกับ

การเขียนนวนิยายแนวต่าง ๆ วิธีการเขียนนวนิยายแนวรัก นวนิยายลึกลับนักสืบ
นวนิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซี

workshop หรืออาจเป็นบทเรียนสั้น ๆ มีทั้งเสียค่าลงทะเบียนราคาพิเศษหรือฟรี

 

Idea Bank มากมายหลากหลายไปกับการจัดเตรียมองค์ประกอบของนวนิยาย เป็นต้นว่า พล็อต ตัวละคร ฉากสถานที่ ให้คุณได้เลือกใช้ไปฝึกเขียน

 

ฝึกเขียนเรื่อง แนะนำวิธีการเขียน แบบ Free writing เพื่อจุดประกายไอเดีย การเขียนเรื่องสั้น (Short story )  การเขียนเรื่องอย่างสั้นมาก ๆ( Flash fiction ) ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่เคยคิิดว่าชาตินี้จะเขียนนวนิยายไม่เป็นเลย ก็ให้ลองเริ่มต้นที่นี่ได้

 

Write a week เป็นการฝึกเขียนเพิ่มเติมโดยเตรียมเรื่องของตัวละครกับ
ปัญหาของพวกเขาให้คุณได้ฝึกสร้างเรื่องตามที่คุณต้องการได้ไม่จำกัด

 

ถาม-ตอบปัญหาทั่วไป ถ้ามีปัญหาข้องใจสงสัย หรือ ติดขัดอะไร ก็ถามไถ่กันมาพวกเรา( หมายรวมถึงาสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย ) จะได้ร่วมด้วยช่วยกันตอบ

วิจารณ์งานเขียน งานเขียนเป็นตอนสั้น ๆ ที่สมาชิกส่งมาให้วิจารณ์และแนะนำ เปิดกว้างให้วิจารณ์ได้ทั้งเพื่อนสมาชิก ด้วยกัน ( ทางเวป มีทีมที่ชอบอ่านและอยากวิจารณ์ในการนี้ให้โดยเฉพาะ ดังนั้นงานเขียนของคุณต้องได้รับคำแนะนำแน่นอน )

 

 

 

โอกาสพิเศษสุดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น
คุณจะเป็นสมาชิกได้ เพียงแค่ซื้อหนังสือ ๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน : นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง ( อ่านรายละเอียดของหนังสือ)

ทักทาย
การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Romance
Mystery
Sci fi
Fantasy
Idea bank
Plot
Character
Setting
ฝึกเขียนเรื่อง
Freewriting
short story
Flash Fiction
write a week

ถาม-ตอบปัญหา
วิจารณ์งานเขียน