forwriter.com
 
Flash Fiction

 

สำนึักในตัวฉัน

สิ่งที่เรียกว่า " สำนึก " ได้ไหลเวียนอยู่ในตัวฉัน
มันบรรจบกันตรงที่สมอง
และเร่งเร้าสั่งมือให้หยิบขยะที่ตกอยู่ข้างถังขยะ
" คงอีกไม่นานแล้วซินะ ที่ " สำนึก " ในตัวฉัน
จะหยุดตัวเองลง และฉันคงถูกสังคม " กลืนกิน "
ไปเหมือนกับขยะที่ร่วงลงก้นถังขยะ
แล้วค่อยๆซุกตัวเองอยู่ในมุมๆหนึ่ง "

( 83 คำ )

จาก rarig-rary
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

 

กลับต่างๆนานา

 

 

 


 


๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน
นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง

 

 

ดั่งไฟรัก

 

 

ดั่งไฟพิศวาส
นวนิยายรักเร้าอารมณ์
 

 

2009 free writing
 

 

 

  forwriter.com . © 2005 All rights reserved.