Read & Write

 

คุณรู้สึกอย่างไร ? กับคำว่า

สงคราม

เขียนความรู้สึกของคุณลงไปในเวลา ๑ นาที

 

สงคราม ...
เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่โลก
คนตัดสินใจทำสงครามมีไม่กี่คน
แต่คนได้รับความทุกข์ยากจากสงคราม
มีนับร้อยล้านคน
***ฟีลิปดา
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

 

 

 

 

 

เขียนถึงหนังสือที่คุณอ่าน
 
 

๑๐๐ คำถามสร้างนักเขียน
นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง


ดั่งไฟพิศวาส
นวนิยายรักเร้าอารมณ์
 

  2009
free writing

โดยฟีลิปดา


2009 free writing
 


๕๐๕ แคนโต้แห่งความรัก
 
 

 

 

  http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.