ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  โครงการ... ๙ บรรทัด ถึงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙  
 
 

วรบรรณ

7 ก.ค. 55
เวลา 13:05:13

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
ขอเรียนเชิญเพื่อนนักเขียนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

... ๙ บรรทัด ถึงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ...

ตามรายละเอียดโครงการด้านล่างนี้นะครับ


.........โครงการ...

๙ บรรทัด ถึงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙จุดประสงค์...

ทำหนังสือเพื่อถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ชื่อหนังสือ...

๙ บรรทัด ถึงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙วิธีการ...

๑. เรียนเชิญนักเขียน ๘๕ ท่าน เขียนอะไรก็ได้ (เทิดพระเกียรติ ถวายพระพร ถวายความจงรักภักดี ฯลฯ) ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คนละ ๙ บรรทัด (ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์) แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่มีรูปเล่มสวยงาม ถวายเป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๙ เล่ม (ผู้จัดทำออกค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือ)

๒. ขอรับการสนับสนุนพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จากเพื่อนๆ ที่ได้ถ่ายหรือวาดด้วยตัวเอง (ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์) เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรูปเล่ม

๓. รูปแบบหนังสือขนาด ๕ คูณ ๗ นิ้ว พิมพ์สี่สีตลอดทั้งเล่ม (ระบบดิจิตอล)ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๕ ท่าน...

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นหมายเหตุ...

๑. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

๒. ไม่มีการพิมพ์จำหน่ายหรือรับเงินบริจาค

๓. ไม่มีการยืนยันว่าหนังสือจะส่งถึงพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แต่ผลสำเร็จคือ หัวใจดวงน้อยๆ ทั้ง ๘๕ ดวงได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีด้วยความจริงใจ

๔. ผู้ที่ต้องการหนังสือเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง


.........สำหรับเพื่อนนักเขียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ หรือ ผู้ที่ต้องการสนับสนุนพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ กรุณาติดต่อ 9bantad@gmail.com

ขอขอบคุณทุกท่านครับรายนามนักเขียนที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ (ในเบื้องต้น)

ประภัสสร เสวิกุล
ชุติมา เสวิกุล
ชมัยภร แสงกระจ่าง
เจน สงสมพันธุ์
บูรพา อารัมภีร
นรีภพ สวัสดิรักษ์
กนกวลี พจนปกรณ์
กิ่งฉัตร
ฟีลิปดา
วรรณวรรธน์
ชาติ ภิรมย์กุล
แขคำ ปัณณะศักดิ์
ละเวง ปัญจสุนทร
ภูริชา คีตวรานนท์
วัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
พิธันดร
สร้อยสรวง แสนสุรศิลป์
น้ำฟ้า
น้ำดอกไม้
ลัลล์ลลิล
ญาณภัทร
กรกฎ ติโลกวิชัย
วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์
สามฟ้า

.........


ขออนุญาตนำเสนอแนวทางในการเขียนนะครับ (ขอขอบคุณ ‘สามฟ้า’ และ ‘น้ำฟ้า’ ที่อนุญาตให้นำมาลงเป็นตัวอย่าง)

.........


เมื่อครั้งยังเยาว์ เวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าเฝ้ามองพระองค์จากจอโทรทัศน์ แม้ตอนนั้นยังไม่ทันสิ้นความไร้เดียงสา แต่ก็เข้าใจในพระมหาบารมีของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

สมัยที่ยังนอนดูดนมอยู่ เวลามีการถวายพระพรทางโทรทัศน์ และมีพระบรมฉายาลักษณ์ปรากฏอยู่บนหน้าจอ ข้าพระพุทธเจ้าจะรีบวางขวดนมไว้ข้างกาย ลุกขึ้นนั่ง แล้วยกมือพนมขึ้นไหว้ค้างอยู่อย่างนั้น จนบทถวายพระพรจบลง จึงล้มตัวลงนอนหนุนหมอน แล้วดูดนมต่อ

ครั้นโตขึ้นมา ข้าพระพุทธเจ้ารักในทางอักษรและการเขียนหนังสือ มีวิถีชีวิตวนเวียนอยู่กับหนังสือ ไม่ใคร่ดูโทรทัศน์มากนัก บทถวายพระพรที่เห็นจึงผ่านทางนิตยสารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทุกครั้งที่ได้อ่าน หัวใจของข้าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดความอิ่มเอม และร่วมถวายพระพรไปพร้อมกับผู้จัดทำสื่อชนิดนั้นๆ ด้วย

ในโอกาสที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ร่วมเขียนถวายพระพรเป็นลายลักษณ์อักษรในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว หมายชนก กระปุกทอง (สามฟ้า)


.........


๖๖ ปีของการเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีนั้น คือ ๖๖ ปีแห่งการทรงงานที่หนักหนายิ่ง ไม่ว่าจะท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ฝุ่นละอองคละคลุ้ง หรือบรรยากาศที่เหน็บหนาวสุดจะทานทน พระองค์ก็จะยังทรงงานอยู่ท่ามกลางอาณาประชาราษฎร์ ด้วยหยาดพระเสโทที่ไหลชุ่มพระพักตร์ ด้วยฉลองพระบาทอันเต็มไปด้วยฝุ่นโคลน ท่ามกลางความทุกข์ยากแร้นแค้น ทรงประดุจสายฝนฉ่ำเย็นที่ช่วยพลิกฟื้นความแห้งแล้งให้กลับกลายเป็นความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลผนวกกับพระราชหฤทัยที่ทรงมอบความรักและความห่วงใยให้แก่พสกนิกรอย่างแท้จริง ทำให้ตลอดระยะเวลา ๖๖ ปีที่ผ่านมา เป็น ๖๖ ปีแห่งความผาสุก และ ๖๖ ปีแห่งความทรงจำ ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่จะถวายความรัก และความจงรักภักดี ดุจดังที่เราทั้งหลายได้รับความรักบริสุทธิ์อันพระราชทานมาจากพระราชหฤทัยของพระองค์ตลอดมา

ธ ปกเกศ คุ้มเกล้า ชาวสยาม
เทิดพระนาม ภูมิพล องค์กษัตริย์
ราษฎร์แซ่ซ้อง ก้องสกล มงคลรัตน์
พูนพิพัฒน์ ด้วยบุญ พระภูมี
ประณตน้อม พระทรงคุณ ไว้เหนือเกล้า
ทุกหมู่เหล่า ขอยกพ่อ เหนือเกศี
อานุภาพ พระไตรรัตน์ ทั่วธาตรี
พร้อมภักดี ดลถวาย ชัยมงคล

น้ำฟ้า
 
  เชิญกรอกข้อความเพื่อตั้งคำถาม  
  กรุณา login เพื่อตอบคำถาม