ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้แทนคำไทยได้  
 
 

ปาปาย่า

24 พ.ค. 55
เวลา 10:56:48

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
www.th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89ขอเทสลิงค์แรกก่อนค่ะว่าใช้ได้ไหม
 


  คำตอบที่ 1  
 

ปาปาย่า

24 พ.ค. 55
เวลา 10:58:16
www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589&ei=l7G9T6iuKonjrAfds_DbDQ&usg=AFQjCNHbcwC9kwZZh0Kd-qeelPNg4YBIwQ&sig2=LvKZXn3YFfEXs5AvU9EAkg
 


  คำตอบที่ 2  
 

มะนอแน่

24 พ.ค. 55
เวลา 18:12:02
ขอบคุณค่ะ

ใช้ได้ทั้งสองอันเลยค่ะ^^
 


  คำตอบที่ 3  
 

samad

24 พ.ค. 55
เวลา 20:56:30
ขอบคุณคร้าบ
 
  เชิญกรอกข้อความเพื่อตั้งคำถาม  
  กรุณา login เพื่อตอบคำถาม