ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  นายอินทร์อะวอร์ด ประกาศขยายเวลารับผลงาน  
 
 

pumkn

13 ธ.ค. 54
เวลา 11:32:22

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอินทร์อะวอร์ด ประกาศขยายเวลารับผลงาน

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เวทีที่เปิดโอกาสและส่งเสริมสำหรับคนมีฝัน อยากเป็นนักเขียนมืออาชีพ ประกาศเลื่อนกำหนดรับผลงาน

เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดหลายพื้นที่ ทำให้ผู้ที่สนใจโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดไม่สามารถส่งผลงานประกวดได้ทันตามกำหนด เพื่อเป็นการขยายเวลาหรือโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนมืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕ จึงขอประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดรับผลงานจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
๖๕/ ๑๐๑ -๑๐๓ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
วงเล็บมุมซอง(ส่งผลงานโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงาน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amarinpocketbook.com , www.naiin.comหรือฝ่ายการตลาดและ สื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๓ และ ๔๑๔๖ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดหรือนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมพิเศษได้ที่
ยุพาภรณ์ เปรมภักดี (เอ๋) ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม
โทร ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๓ Email: yupaporn_pr@amarin.co.th

 


  คำตอบที่ 1  
 

คุณพีทคุง

13 ธ.ค. 54
เวลา 20:10:08
ขอบคุณสำหรับข่าวคราวครับ
 
  เชิญกรอกข้อความเพื่อตั้งคำถาม  
  กรุณา login เพื่อตอบคำถาม