forwriter.com

 
ห้องแรลลีน้องพี่

 

ขายเอง

 

เว็บหน้านี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือ

ที่นักเขียนของเรา ต้องการที่จะพิมพ์เอง ขายเอง

 

ด้วยเหตุผลที่ว่า

ไม่อยากรอคำตอบจากสนพ.นาน

ไ่ม่อยากแก้ไขงานตัวเองตามตลาด

ไม่อยากเจอกับปัญหาสัญญาไม่เป็นสัญญา ^--^

และอื่นๆ อีกมากมาย

 

แต่อยาก ...

เป็นเจ้าของสนพ.ของตัวเองในอนาคตข้างหน้า

เขียนเพื่อความสนุกสนานเป็นตัวของตัวเอง

เผยแพร่งานเขียนของตัวเอง แบบค่อยเป็นค่อยไป

และเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ ของผู้ประพันธ์

ที่อยากยืนอยู่ในจุดที่สนองความพอใจของตัวเองค่ะ ^--^

 

 

ทางเว็บยินดีที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้

เหมือนกับการขายหนังสือออนไลน์ทั่วไป

โดยจะลงรายละเอียดหนังสือ และ ปก

และ อีเมลติดต่อ ซื้อโดยตรงจากผู้ประพันธ์เรื่อง

แบบนี้

 

 


.

ห้องมือใหม่
ห้องสร้างนักเขียน
การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

ร้านหนังสือ

 

 
ฟรี E-book
 
  

  http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.