forwriter.com

 
หากคุณคือมือใหม่ เวปนี้เหมาะสำหรับคุณมาก

 

 

เขียนทบทวนในปีที่ผ่านมา และสิ่งจะทำให้ปีหน้า

๑. เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา สั้น ๆ สัก ๗๐ – ๑๒๐ คำ

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง ธันวาคม จากนั้นก็เขียนบอกเล่าความรู้สึกของคุณเองสิว่า คุณยังรู้สึกในเหตุการณ์นั้นเหมือนเดิมไหม ? คุณรู้สักอย่างไรในตอนนี้ ถ้าเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนไหม ? เพราะอะไร ?

๒. เขียนถึงสิ่งที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไป อย่างน้อยสัก ๔ อย่าง ที่มันเกี่ยวข้องกับความต้องการ เป้าหมาย หรือ สิ่งที่ทำให้คุณเริ่มก้าวแรก หรือก้าวสุดท้าย ที่ทำให้คุณรู้สึกเปลี่ยน เช่น การได้งานใหม่ การตกงาน การเข้ารับการอบรม การเลิกกับแฟน การปรับปรุงตัวเองให้ตื่นแต่เช้า ฯลฯ จดรายการลงไป แล้วคัดเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคุณ ทำให้คุณรู้สึกดีที่สุด เพื่อขยายขอบเขต ทำมันให้เพิ่มขึ้นไปอีก

๓. เขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณหรือทั่วโลก ที่ก่อความรู้สึกบางอย่างกับคุณ จนทำให้คุณอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป เช่น ฟังข่าวเด็กกำพร้าไม่มีเงินเรียน ทำให้คุณต้องส่งเงินไปให้ สงครามในอิรักทำให้คุณโกรธอเมริกาจนตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศเป็นเวลา ๓ เดือน ฯลฯ

๔. เขียนในสิ่งที่คุณอย่างจะคงมีเอาไว้ในชีวิตคุณ เพราะอะไร มันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น หรือแย่ลง

๕. เขียนถึงอารมณ์ หรือ ความรู้สึก ที่คุณอยากควบคุมให้มีมากขึ้นหรือต้องลดลงในตัวคุณ

๖. สิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะ

๗. สิ่งที่คุณได้ทำ แล้วคนอื่นมีความสุข

๘. เขียนถึง สิ่งที่คุณต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติม

๙. เขียนเป้าหมายของคุณที่จะทำต่อไปในปีหน้า แยกเป็นเรื่อง ๆ ได้ก็ดีเช่น การศึกษา      การทำงาน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การเงิน ฯลฯ

๑๐. ฯลฯ

เริ่มเขียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ รู้จักตัวเองให้ถึงแก่น

เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ ในปีต่อไป

ยังไง ๆ ก็ เป็นคนดีให้ถึงที่สุดแล้วกัน


ตันตราวี
๑๕ ธ้นวาคม ๒๕๔๘

 


.

ห้องมือใหม่
ห้องสร้างนักเขียน
การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

ร้านหนังสือ

 

 
ฟรี E-book
 
  

  http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.